การเตรียมข้อมูลจัดทำเว็บไซต์


สิ่งที่ต้องเตรียมในการจัดทำเว็บไซต์

 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็บไซต์
แจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็บไซต์ก่อนว่า ต้องการให้เป็นเว็บขายสินค้า หรือเป็นเว็บนำเสนอผลงาน Profile ของบริษัท, ร้านค้า หรือถ้าเป็นด้านการท่องเที่ยวต้องการนำเสนอแพคเกจทัวร์ โปรแกรมการท่องเที่ยว หรืออื่นๆ เมื่อเราทราบวัตถุประสงค์ในการจัดทำ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทราบว่าต้องเตรียมข้อมูลในส่วนต่างๆ อย่างไร

2. รูปภาพและข้อความในเว็บไซต์
เรียบเรียงข้อมูลให้เรียบร้อยว่าต้องการนำเสนอข้อมูลใดบ้างในเว็บไซต์ เพื่อทางทีมงานจะได้นำข้อมูลและรูปภาพต่างๆ เหล่านั้นมาจัดทำในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ การเตรียมข้อมูลควรแบ่งเป็นส่วนๆ ดังนี้
– รูปภาพตกแต่ง ควรส่งเป็นไฟล์ภาพ เช่น JPEG, BMP, PNG, PSD, GIF
– ข้อความ ควรส่งเป็นไฟล์เอกสาร เช่น Microsoft Word, Excel หรือ Notepad
ทั้งหมดนี้ถ้าหากส่งทางแฟกซ์ หรือ ไปรษณีย์ อาจทำให้การจัดทำเว็บไซต์ล่าช้าออกไป และในกรณีที่มีการแทรกไฟล์รูปภาพไว้ในเอกสาร Word, Excel ควรแยกส่งไฟล์รูปภาพออกมาต่างหากด้วย

3. เลือกชื่อเว็บไซต์ (Domain Name)
ควรเลือกชื่อเว็บไซต์ (Domain Name) ให้เหมาะกับธุรกิจของท่าน กระชับ ได้ใจความ ไม่มีอักขระพิเศษใดๆ เช่น . – _ / * + , เป็นต้น

4. แนวคิดในการจัดทำเว็บไซต์
บอกถึงความต้องการของเว็บไซต์โดยภาพรวมว่า ต้องการโทนสีอะไร จัดวางข้อความ เนื้อหา และรูปภาพอย่างไร เพราะเมื่อทางทีมงานได้ดำเนินการจัดทำไปแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์ได้ แนะนำหากลูกค้ามีเว็บไซต์ตัวอย่างที่ต้องการ สามารถระบุชื่อเว็บไซต์มาให้ทางทีมงานพิจารณา เพื่อง่ายต่อการออกแบบและลูกค้าก็จะได้เว็บไซต์ตรงตามความต้องการ สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องเตรียมในการจัดทำเว็บไซต์

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
– ชื่อบริษัท / หน่วยงาน *
– ที่อยู่ของบริษัท *
– ภาพตราสำคัญลักษณ์ของบริษัท (LOGO) *
– ภาพแผนที่การเดินทางมายังบริษัท *
– ภาพบรรยากาศต่างๆ ภายในบริษัท
– ภาพบุคลากร, ทีมงาน, เครื่องจักร, การผลิต, QC หรืออื่นๆ

ข้อมูลเชิงกลยุทธ์
– วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
– วัตถุประสงค์
– ข้อความทักทายจาก กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง
– รายชื่อคณะกรรมการ ระบุตำแหน่งพร้อมภาพถ่าย

ข้อมูลสินค้า
– ภาพถ่ายสินค้า *
– สรรพคุณ
– วิธีใช้
– ภาพถ่ายสินค้า
– จัดเรียงหมวดหมู่สินค้า
– ข้อมูลสินค้าทั่วไป ได้แก่ รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, คำจำกัดความ, คุณสมบัติเฉพาะ, ราคา *
– จัดหมวดหมู่สินค้าอย่างเป็นระบบ *

– ข้อมูลสินค้าทั่วไป ได้แก่ รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, คำจำกัดความ, คุณสมบัติเฉพาะ, ราคา *

ข้อมูลบริการ
– ภาพถ่ายงานบริการ
– ข้อมูลบริการสินค้า ได้แก่ รหัสบริการ, ชื่อบริการ, คำอธิบายสั้นๆ , คุณสมบัติเฉพาะ, ราคา *

ข้อมูลการติดต่อกลับบริษัท
– ข้อมูลในการติดต่อ ได้แก่ ชื่อผู้ติดต่อ, ตำแหน่ง, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์, ภาพถ่าย *

ข้อมูลอื่นๆ– เงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ
– รายชื่อลูกค้า
– การให้บริการหลังการขาย
– Certificate ต่าง ๆ
– กิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร
– กิจกรรม
– ข้อมูลการติดต่อ
– ลิ้งค์ Social

หมายเหตุ * คือ ข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำเว็บไซต์
ข้อแนะนำ
1. ข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ ควรอยู่ในรูปแบบ Text File หรือ Document File
2. ข้อมูลที่เป็นภาพวาด หรือภาพถ่าย ควรให้อยู่ในรูปของ .JPG , .GIF , .PNG , .BMP สามารถส่งข้อความ รูปภาพ และจัดรูปแบบตำแหน่งของข้อความ รูปภาพ มาในโปรแกรม
– Microsoft Word
– Microsoft Excel
3.จัดเรียงโฟลเดอร์ให้เข้าใจง่าย