ลืมรหัสผ่าน-wordpress

การเปลี่ยนรหัสผ่านเวิร์ดเพรสเมื่อเราลืมรหัสผ่าน

ขั้นตอนมีดังนี้
1.เข้าระบบฐานข้อมูล (ตัวอย่างเช่น www.ชื่อเว็บไซต์.com/phpmyadmin)
หลังจากที่ Login เข้าฐานข้อมูลแล้ว -> เลือกที่ชื่อฟิลของ user ในระบบของ WordPress ตามรูป
Screenshot_1


2.ต้องการรีเซตรหัสผ่านให้คลิกที่ Edit แล้วจะปรากฏฟอร์มดังรูป

Screenshot_2


3.ในคอลัมภ์ user_pass เลือกฟังก์ชันเป็น MD5 และใส่รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Go โปรแกรมจะเข้ารหัสแบบ MD5 แล้วบันทึกไว้ในฐานข้อมูล การรีเซตรหัสผ่านเสร็จสมบูรณ์
Screenshot_5